Podstawy logistyki

Przedmiot Podstawy logistyki dla kierunku Logistyka WSG, studia stacjonarne i niestacjonarne. Poniżej materiały w formie .pdf. Hasło do otwarcia plików przesłałem Staroście roku.

dr inż. Marek Sikora

 

 

 

 

 

Materiały z wykładów

Podstawy_logistyki_w01

Podstawy_logistyki_w02

Podstawy_logistyki_w03

Podstawy_logistyki_w04

Podstawy_logistyki_w05

Podstawy_logistyki_w06

Podstawy_logistyki_w07

Podstawy_logistyki_w08