Logistyka miejska

Przedmiot Logistyka miejska dla kierunku Logistyka, semestr VI studiów niestacjonarnych. Poniżej materiały z wykładów w formie .pdf.

 

 

 

 

 

 

Materiały z wykładów

Logistyka_miejska_w1._Miasto_i_jego_funkcje

Logistyka_miejska_w2._Rozwój_i_cele_logistyki_miejskiej

Logistyka_miejska_w3._Potrzeby_komunikacyjne

Logistyka_miejska_w4._Zrownowazony_rozwój_miasta

 

 

 

 

 

Wyniki zaliczeń i egzaminów

 

...