Logistyka dystrybucji żywności

Przedmiot Logistyka dystrybucji żywności dla kierunku Zarządzanie i inzynieria produkcji II stopnia, semestr III studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Poniżej materiały w formie .pdf.

 

 

 

 

 

Materiały z wykładów

LDŻ_w01_Znaczenie-logistyki-dystrybucji

LDŻ_w02_Strategie_dystrybucji

LDŻ_w03_Kanaly_dystrybucji

LDŻ_w04_zarzadzanie_kanalem_dystrybucyjnym

 

 

Materiały do projektu 

Raport_3a-Symbole_uzywane_na_schematach_graficznych

LDŻ_Projekt_-_Schematy_lancuchow_dostaw_w_roznych_branzach