Eksploatacja i zarządzanie środkami transportu drogowego

 

Przedmiot Eksploatacja i zarządzanie środkami transportu drogowego dla kierunku Ekonomia WSG, semestr III. Poniżej zamieszczam materiały w formie .pdf.

 

 

 

 

 

 

 

Materiały z wykładów

EiZŚTD w01 Transport w gospodarce

EiZŚTD w02 Elementy teorii eksploatacji pojazdow

EiZŚTD w03 Systemy obslugi technicznej pojazdow

EiZŚTD w04 Podstawowe ustawy i konwencje w dzialalnosci transportowej

 

Wyniki zaliczeń i egzaminów

 

...